14-24 FEBRUARIE

TERMENI ȘI CONDIȚII

Prin prisma activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună-credință și în conformitate cu prevederile legale datele participanților la campaniile promoționale pe care le desfășoară. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. ia în mod regulat măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor personale furnizate de către participanți, pe care le administrează doar pentru scopurile detaliate mai jos.

Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, e-mail) să intre în baza de date a Organizatorului pentru a fi prelucrate în cadrul campaniei la care face referire prezentul regulament.

Ulterior, participantul va primi un e-mail prin care i se va cere acordul de a primi în continuare materiale informative privind alte campanii promoționale organizate de Attrius Developments S.R.L. .

Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul European 2016/279. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Attrius Developments S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului European 2016/279. Attrius Developments SRL este operator de date cu caracter personal şi operează cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Attrius Developments S.R.L. în condițiile prevăzute în prezentul Regulament, așa cum au fost informați și la înscrierea participanților.

Scopurile constituirii bazei de date sunt:

• Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului campaniei

• E-mail:. Participantul trebuie sa transmită datele acestui câmp pentru a fi informat despre câstig. De asemenea, informația va fi utilizată pentru transmiterea de materiale promoționale privind campaniile organizate de către ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L, doar după transmiterea consimțământului expres al participantului, la finalizarea campaniei;

La încheierea campaniei, fiecare participant va primi un e-mail prin care poate confirma dorința sa de a primi materiale informative referitoare la campaniile promoționale desfășurate de către Attrius Developments S.R.L. Dacă participantul nu își oferă consimțământul, Attrius Developments se obligă să șteargă datele personale ale participanților, cu exceptia datelor furnizate de câștigători, care vor fi folosite în vederea îndeplinirii obligațiilor financiar fiscale, conform legislației fiscale și vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa Iulius Mall Iași, Blv. Tudor Vladimirescu, Iași, în atenţia Departamentului Marketing sau prin e-mail, pe adresa marketing.imis@iuliusmall.com.

La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă, în funcţie de solicitare:

a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legii privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

În vederea derulării Campaniei, ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. va prelucra în evidenţele proprii şi va transmite către împuterniciţii săi şi către orice terţi ce au legătură cu derularea Campaniei, în vederea prelucrării şi consultării, ori de câte ori este necesar, următoarele informaţii: datele furnizate la înscriere de către participanții la prezenta Campanie.

De asemenea, în cazul completării rubricii opționale „E-mail”, ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. şi terţii implicaţi în derularea campaniei vor utiliza adresa de e-mail furnizată de participanți în cadrul înscrierii la Campanie pentru realizarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor platforme sau sisteme automate de apelare care nu necesită intervenţia unui operator uman, prin fax ori prin poşta electronică sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului.

Orice prelucrare de date cu caracter personal ale participanților la Campanie va avea loc cu respectarea prevederilor legale aplicabile (așa cum este Regulamentul European 2016/679) și cu asigurarea exercitării tuturor drepturilor participanților la Campanie conferite de legislația din domeniul protectiei persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care cuprind, dar fără a se limita la: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de legislație, dreptul de a se opune oricând, fără justificare, prelucrării datelor lor personale în scop de marketing direct, dreptul de a solicita ștergerea datelor și dreptul meu de a se retrage oricând, fără justificare, din Campanie.

Departament Marketing
ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.